loader image

پروژه های اجرا شده :

دیگر پروژه های اجرا شده توسط شرکت مبتکران بتن:

1. آرامستان بهشت رضوان مشهد / کارفرما شهرداری مشهد / 95-1396 

2. ساختمان اداری قاضی طباطبایی / کارفرما اداره اوقاف و امور خیریه خراسان / 1396 

3. ساختمان تجاری کوشک ایرانی شهر جدید گلبهار / کارفرما شرکت عمران گلبهار / 1396 

4. مجتمع مسکونی روشنا / کارفرما جناب آقای موسی زاده / 1397 

5. مجتمع مسکونی آرمان/ کارفرما گروه ساختمانی آرمان – آسمان/1397 

6. ساختمان موزه وقف / کارفرما سازمان اوقاف و امور خیریه خراسان / 1397 

7. زائرشهر رضوی مشهد / کارفرما آستان قدس رضوی / 96-1397 

8. مجتمع مسکونی بهارستان زاهدان / کارفرما گروه سرمایه گذاری مسکن شمالشرق /1398 

9. ساختمان مدرن گلبهار / کارفرما جناب آقای روستا / 1398 

10. ساختمان تجاری شبدیز / کارفرما گروه تجاری شبدیز / 97-1398 

11. بیمارستان انکولوژی ناظران / کارفرما انجمن حمایت از بیماران سرطانی / 97-1398 

12. کتابخانه مرکزی مشهد / کارفرما اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی / 98-1399 

13. برج‌های مسکونی آناهید و آپاسای مشهد / کارفرما گروه سرمایه گذاری مسکن شمالشرق / 99-1400 

14. مجنمع مسکونی علویه / کارفرما شهرداری مشهد / 99-1400 

15. مجتمع مسکونی مجلل شهر جدید گلبهار / کارفرما جناب آقای ستاری / 1400

VIEW PROMO VIDEO

فارسی

Call Us