loader image

مجتمع مسکونی بهارستان

مجتمع مسکونی بهارستان

پروژه بهارستان یک مجتمع مسکونی واقع در شهر زاهدان استان سیستان بلوجستان است که در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق طراحی و اجرا شد. تیم معماری پروژه در نظر داشت که دیواره پیرامونی پروژه را به یک المان شهری و نماد تبدیل نماید. پس از جلسات متعدد بین معماران پروژه و کارشناسان مبتکران بتن تصمیم گرفته شد که یک المان حجمی با الهام گرفتن از اقلیم سیستان و بلوچستان برای دیواره پیرامونی پروژه طراحی و اجرا شود. تیم معماری مبتکران بتن پس از بررسی چندین گزینه مختلف در نهایت با الهام گرفتن از عناصر طبیعی اقلیم زاهدان همچون باد و درخت پانلی را با ابعاد ۱۰۰ در ۲۴۰ سانتیمتر با فرمی کاملا خاص و بی بدیل طراحی و اجرا نمود. این پانل ها با روشی آسان و سریع با بهره گیری از اتصالاتی که حین تولید داخل قطعه جایگذاری شده بودند با سرعت قابل توجه نصب گردیدند.

موقعیت: زاهدان

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق

سال: 1398

خدمات: مهندسی، طراحی، تولید و اجرای پانل های GFRC

ویدیو

Call Us