loader image

کوشک ایرانی

کوشک ایرانی

کوشک ایرانی مجتمعی تفریحی در شهر گلبهار از توابع مشهد است که در سال ۱۳۹۶ توسط شرکت عمران گلبهار طراحی و اجرا گردید. همانگونه که از نام پروژه پیداست فضای این پروژه الهام گرفته از معماری اصیل ایرانی است و دارای المان هایی از این گونه معماری در نما و جداره پیرامونی است. با توجه به تاکید کارفرما بر حفظ  ظرافت ، کیفیت و دوام در ساخت این عناصر، و همچنین پیچیدگی هندسی آنها تنها گزینه ممکن برای کارفرما استفاده از تکنیک GFRC بود. مبتکران بتن شرق پس از دسته بندی پانل ها اقدام به ساخت قالب ها و سپس قطعات نمود و نصب پانل های GFRC  را نیز بر عهده گرفت. در نتیجه استفاده از قطعات GFRC در این پروژه، فضای دلنشین و آرامش بخش است که در هنگام طلوع و غروب خورشید چشم را خیره می کند.

موقعیت: گلبهار

کارفرما: شرکت عمران گلبهار

سال: 1396

خدمات: مهندسی، طراحی، تولید و اجرای نما

ویدیو

Call Us