loader image

نرده های ترافیکی و غیرترافیکی

نرده های ترافیکی و غیرترافیکی

نرده‌های ترافیکی و غیر ترافیکی یکی از مهمترین عناصر در مدیریت شهری و شهرسازی هستند. عملکرد اصلی این عناصر جداسازی و ایمن سازی فضاهای شهری است. در گذشته استفاده از فلز در ساخت نرده ها بسیار مرسوم بوده است ولی در سال‌های اخیر نیاز به ایجاد فرم‌های جدید و جلوگیری از سرقت نرده‌ها سبب شده که شرکت مبتکران بتن این خانواده از محصولات را با استفاده از بتن‌های مسلح شده به الیاف فولادی (SFRC)  طراحی و عرضه نماید. این محصولات از نظر معماری بسیار ارشمندتر از نرده‌های فلزی هستند و علاوه بر آن نیاز به تجدید رنگ و نگهداری در طول دوره بهره برداری ندارند. همچنین برخلاف نرده‌های فلزی سرقت نمی‌شوند که از دیدگاه مدیران شهری بسیار قابل توجه و ارزشمند است، زیرا شهرداری ها بصورت مداوم درگیر جایگزین کردن نرده‌های فلزی سرقت شده و طبعات اجتماعی ناشی از فوت و آسیب دیدگی شهروندان بعلت سرقت نرده‌ها هستند که با استفاده از محصولات SFRC هزینه‌ها و مسئولیت‌های مدیران شهری در این حوزه بصورت کامل حذف می‌شود.

Call Us