مجتمع مسکونی بهارستان

مجتمع مسکونی بهارستان

پروژه بهارستان یک مجتمع مسکونی واقع در شهر زاهدان استان سیستان بلوجستان است که در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق طراحی و اجرا شد. تیم معماری پروژه در نظر داشت که دیواره پیرامونی پروژه را به یک المان شهری و نماد تبدیل نماید. پس از جلسات متعدد بین معماران پروژه و کارشناسان مبتکران بتن تصمیم گرفته شد که یک المان حجمی با الهام گرفتن از اقلیم سیستان و بلوچستان برای دیواره پیرامونی پروژه طراحی و اجرا شود. تیم معماری مبتکران بتن پس از بررسی چندین گزینه مختلف در نهایت با الهام گرفتن از عناصر طبیعی اقلیم زاهدان همچون باد و درخت پانلی را با ابعاد ۱۰۰ در ۲۴۰ سانتیمتر با فرمی کاملا خاص و بی بدیل طراحی و اجرا نمود. این پانل ها با روشی آسان و سریع با بهره گیری از اتصالاتی که حین تولید داخل قطعه جایگذاری شده بودند با سرعت قابل توجه نصب گردیدند.

موقعیت: زاهدان

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق

سال: 1398

خدمات: مهندسی، طراحی، تولید و اجرای پانل های GFRC

ویدیو