نام و نام خانوادگی: سیدسعید صحرانورد

سمت: مدیرعامل

تحصیلات: دکتری تخصصی سازه

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد

رزومه و سوابق شغلی:

  • مدیرعامل شرکت دانش کاوان سازه 1392 تا 1394
  • مخترع ” بتن ضربه پذیر با نانوتیوبهای کربنی” به شماره ثبت 82311
  • مدرس دانشگاه از 1390 تا 1400
  • دارای چندین عنوان مقاله علمی در نشریات معتبر داخلی و خارجی
  • مهندس طراح (پایه 2) و ناظر (پایه3) سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی
  • انجام چندین پروژه علمی و کاربردی برای ارگان‌های دولتی و خصوصی