نام و نام خانوادگی: یاسرپارسایی راد

سمت: مدیر بازرگانی و فروش

تحصیلات: کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد مدیریت

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد مشهد

رزومه و سوابق شغلی:

  • مدیر تحقیق و توسعه شرکت عمران و مسکن شرق ایران
  • مدیر خدمات پس از فروش شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق